Az antiszociális személyiségzavar egy olyan mentális kórkép, melynek következtében az egyén minden értelemben nehezen, vagy egyáltalán nem tud beilleszkedni a társadalomba, hiszen annak normáitól eltérően viselkedik. Ez megnyilvánul mind tettekben, mind pedig érzelmekben is.

Tartalom

Mi az az antiszociális személyiségzavar?

Kit neveznek antiszociálisnak?

Mik lehetnek az antiszociális személyiségzavar kialakulásának okai?

Mik lehetnek az antiszociális személyiségzavar tünetei?

Hogyan diagnosztizálják az antiszociális személyiségzavart?

Hogyan kezelhető az antiszociális személyiségzavar?

Minőségi élet antiszociális személyiségzavarral?

Antiszociális személyiségzavarral kapcsolatos elérhető szolgáltatások a Pszichiátriai Központban

Mi az az antiszociális személyiségzavar?

Az antiszociális személyiségzavar egy mentális zavar, amelyet a tartósan antiszociális viselkedés, az empátia hiánya és a szabályok, normák megsértése jellemez. Az antiszociális személyiségzavarral élő emberek hajlamosak lehetnek az impulzív viselkedésre, és kevésbé figyelnek mások érzelmeire.

Ez a típusú személyiségzavar az általános személyiségzavarok egyik típusa. Jellemzően serdülőkorban vagy fiatal felnőttkorban jelentkeznek az első tünetek. Fontos, hogy az antiszociális személyiségzavar nem összekeverendő a szociális szorongással vagy a társas fóbiával. Ezek más típusú mentális zavarok.

Kit neveznek antiszociálisnak?

Fontos kiemelni, hogy az antiszociális személyiségzavar, illetve az, ha egy személyre rámondják, hogy antiszociális, korántsem ugyanazt jelenti. Jellemzően olyan személyre használatos a köznyelvben az „antiszociális” kifejezés, aki erősen kerüli a társaságot, nem szeret emberek közé járni, ha mégis úgy adódik, akkor pedig hallgatag és inkább félre is vonul, mondhatni, hogy „magának való”.

Ezzel szemben az antiszociális személyiségzavar egy konkrét pszichiátriai kórkép, melyet pszichiáter állít fel, és rendkívül összetett, mind tüneteiben, mind pedig jellemzőiben. Tehát, az „antiszociális”, köznyelvben használt kifejezés nem fedi le az antiszociális személyiségzavar kritériumait, így megtévesztő lehet ennek a szónak a használata. A két fogalom jelentése közel sem azonos.

Cikkek melyeket mindenképpen olvasson el!

Mik lehetnek az antiszociális személyiségzavar kialakulásának okai?

Az antiszociális személyiségzavar egyes embertípusoknál, csoportoknál gyakrabban fordul elő, kialakulásának nagyobb a kockázata. Ugyanakkor, mint a többi személyiségzavar esetében, itt is több tényező együttállásának következtében alakul ki a kórkép.

A családi háttér ebben az esetben is meghatározó, mint elsődleges szocializációs környezet. Az olyan családi tényezők, mint a diszfunkcionális családi viszonyok, a gyermekkorban elszenvedett és átélt traumák – mint például az erőszak vagy az elhanyagolás -, mind hozzájárulhatnak az antiszociális személyiségzavar kialakulásához. A családhoz köthetően a genetika is szerepet játszhat: ha korábban előfordult a családban ez a személyiségzavar, úgy nagyobb a kockázata, hogy a későbbi generációkban is jelentkezni fog.

Vannak olyan, sajátos környezeti tényezők, melyek szintén az antiszociális személyiségzavar kialakulásához vezethetnek. Ezek többé-kevésbé összeköthetők a családi háttérrel is. A rossz környezeti hatások, mint például a szegénység, a bűnözésnek való kitettség, illetve a másoktól elszigetelődő baráti közeg is elősegítheti a megjelenését.

Ezzel összefüggően léteznek bizonyos magatartásbeli problémák, amik alapvetően a családi háttérhez és az említett környezeti tényezőkhöz kapcsolódnak. Ilyen lehet, amikor az egyén gyerekként kerüli az iskolát, nem tanul, nem tesz eleget kötelezettségeinek, illetve, amikor már ebben a korban kisebb bűncselekményeket követ el. Ugyanígy az alkohol- és drogfüggőség – bár utóbbira jellemzőbb lehet – is növelik az antiszociális személyiségzavar kialakulásának kockázatát.Antiszociális személyiségzavar - Pszichiátriai Központ

Mik lehetnek az antiszociális személyiségzavar tünetei?

Az antiszociális személyiségzavar tünetei közül nem mindegyik van jelen egyszerre, ám a legtöbb megfigyelhető ezekben az esetekben. Az antiszociális személyiségzavar tünetei a következők lehetnek:

 • Impulzivitás: az antiszociális személyiségzavarral élő személy gyakran cselekszik anélkül, hogy belegondolna abba, hogy tette milyen következményekkel járhat. Ezt az impulzivitást nehezen tudja kontrollálni.
 • Empátia hiánya: ez a tünet azt jelenti, hogy az egyén nem érti meg mások érzelmeit vagy szükségleteit, nem képes átérezni azt, amit a másik ember érez. Gyakorlatilag az együttérzés hiánya jellemzi.
 • Manipuláció: az antiszociális személyiségzavar egyik tünete, hogy az egyén gyakran manipulál és ferdíti el a valóságot a saját céljai érdekében. Akár annak árán is, ha a másik félnek kára származik belőle.
 • Könnyen haragra gerjednek: ebben a személyiségzavarban az egyén hajlamos a haragra, haragtartásra, illetve az agresszióra is. Különösen akkor igaz ez, ha valami miatt frusztráltak vagy konfliktusba kerültek valakivel.
 • Társas kapcsolatok megszakítása: míg a legtöbb ember számára a társas kapcsolatok rendkívül fontosak, melyeket igyekszenek megtartani, addig az antiszociális személyiségzavarral élők számára nincs jelentőségük. Ha sikerül kapcsolatot kialakítani valakivel, az jellemzően nem tartós, gyorsan megszakítja a kapcsolatot.
 • A felelősség elkerülése: az antiszociális személyiségzavarral élő hajlamos másokat hibáztatni a saját cselekedeteikért, illetve problémái miatt. Nehezen vállalja a felelősséget bármiért is.

Ezekből a tünetekből és jellemzőkből fakadóan előfordulhat, hogy az antiszociális személyiségzavar következtében az egyén jogi problémákkal találja szemben magát. Egyfelől azért, mert hajlamos lehet törvényszegésre (például verekedés), másfelől pedig a felelősségvállalás hiánya okán.

Az antiszociális személyiségzavar következtében az egyénnek problémás kapcsolatai vannak, illetve párkapcsolatot is nehezen tudnak fenntartani. Ennek okozói a konfliktusok, a manipuláció és az alacsony érzelmi intelligencia. Ha mégis sikerül hosszabb távon kapcsolatot fenntartani valaki mással, úgy az közel sem nevezhető egészséges kapcsolatnak, és mind a két fél számára káros lehet.

Ugyanígy munkahelyi nehézségei is akadhatnak, ahol főleg az impulzivitás és a felelősségvállalás hiánya, ami problémához vezethet. Hirtelen hoz döntéseket, melyeket végre is hajt, majd pedig hiba esetén nem vállalja érte a felelősséget, ami szintén konfliktusokhoz, illetve ahhoz vezethet, hogy az antiszociális személyiségzavarral élő személy elveszíti a munkahelyét.

Hogyan diagnosztizálják az antiszociális személyiségzavart?

Az antiszociális személyiségzavart képzett szakemberek, elsősorban pszichiáterek, illetve klinikai szakpszichológusok diagnosztizálják. A folyamat a következő:

 1. Klinikai értékelés: ez a diagnózis felállításának első lépése. A szakember beszélget az érintettel (első interjú), melynek során részletesen kikérdezi őt a tüneteiről, a viselkedéséről, feltárják az élettörténetet, kitérve a családi háttérre is. Ezek mind fontos információkkal szolgálnak a diagnózishoz.
 2. Mentális állapot vizsgálata: előfordulhat, hogy az antiszociális személyiségzavarhoz egyéb mentális kórképek is társulnak. Ezért szükséges az érintett hangulatának és érzelmi állapotának, illetve gondolkodásának felmérése.
 3. Kritériumok ellenőrzése, egyéb kórképek kizárása: minden kórképnél, így ebben az esetben is szükséges a diagnózis felállításához, hogy a tünetek megfeleljenek az Amerikai Pszichiátriai Társaság Diagnosztikai és Statisztikai Kézikönyvének (DSM-5), vagy pedig a Nemzetközi Betegségek Osztályozása elnevezésű diagnosztikai rendszernek. Egyúttal, más, hasonló kórképek is kizárásra kerülnek.

Hogyan kezelhető az antiszociális személyiségzavar?

Az antiszociális személyiségzavar kezelhető állapot, habár nehezen. Ennek oka, hogy az érintett nehezen változtat a viselkedésén, illetve nem hajlandó felelősséget sem vállalni, ennél fogva beismerni is csak nehezen tudja, hogy valami nincs rendben; tehát a teljes együttműködés kiváltása és elérése nem egyszerű feladat, ámbár nem lehetetlen. A kezelésre szakemberek segítségével kerül sor, kezelési terv meghatározásával. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

 • pszichoterápia: ez az egyik legfontosabb kezelési mód az antiszociális személyiségzavar kezelésében, vagyis az egyéni terápia. A pszichoterápia célja, hogy az egyén személyis viselkedés- és kognitív mintáiban változást érjenek el.
 • gyógyszeres kezelés: alkalmazhatók egyes gyógyszerek, bár ennek a személyiségzavarra nincs specifikus gyógyszer, azonban egyes szerekkel a tünetek (például az impulzivitás), enyhíthetők
 • képességfejlesztő terápia/programok: az antiszociális személyiségzavar következtében az egyének érzelmi intelligenciája alacsonyabb az átlagosnál. Ez, illetve a problémamegoldókészség fejleszthető.
 • csoportterápia: a csoportterápia a társas készségek fejlesztésében nyújthat segítséget, ahol lehetőség van olyan személyekkel interakcióba lépni, akik szintén ezzel a személyiségzavarral élnek. Egyúttal kialakulhat egyfajta együttérzés is ezáltal, illetve a szociális készségek is fejlődhetnek.

Minőségi élet antiszociális személyiségzavarral?

Az antiszociális személyiségzavarral az élet rendkívül komplex és sokszor bonyolult lehet, mely sokak számára kihívást jelent. A megfelelő kezeléssel azonban az életminőség és a tünetek súlyossága is jelentősen javítható. A környezettől fontos az empátia – még, ha nem is feltétlenül érzi/érti az érintett -, a támogatás, továbbá az érintettől nagy jelentőséggel bír a terápián való részvétel. Ezek segítenek abban, hogy az antiszociális személynek jobb legyen az életminősége és egészségesebben, hatékonyabban tudjon működni a társadalomban.

Téma szakértője

Specialitások:

Rendelés típusa:

 • személyes, rendelői vizit
 • kizárólag felnőtt ellátás (18 éves kor felett)
 • magyar és angol nyelvű ellátás

Rendelés helyszíne:

 • 1015 Budapest, Ostrom 16. I.em. 1-es rendelő

Utolsó módosítás:2023.10.12 12:13